Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 

Μια προσπάθεια να μιλήσουμε για της υπεργλωττιδικές συσκευές, ψάχνοντας τις καλύτερες, αλλά και μια προσπάθεια για το τι πρέπει να αλλάξει στην Ελληνική νομοθεσία.Μια παρουσίαση που έγινε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
11-15 Μαΐου 2016
2nd Pan-hellenic Congrees on Emergency Care
May 11-15 ,2016

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

                 Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και ελπίζω με το νέο έτος να δούμε λίγο περισσότερο φώς

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Αδεια εξάσκησης επαγγέλματος για όλους ?

Είναι μια προσωπική σκέψη για το μέλλον του ΕΚΑΒ και με αυτό τι εννοώ ότι φυσικά έχει έρθει η ώρα όσοι ασχολούνται με το επείγων να πάρουν άδεια. Αλλά υπό προϋποθέσεις και γιατί αυτό για τον απλό λόγο ότι δεν μπορείς να καταργήσεις εκπαιδευτική βαθμίδα γιατί σίγουρα θα έχεις νομικό κόλλημα και σίγουρα απίστευτες μηνύσεις και πρώτα από όλους από εμένα . Κάνοντας κατηγορίες θέτεις κανόνες για τον καθένα επίσης αποκτάς εθνικό μητρώο για τον κάθε ένα διασώστη αποκτάς επαγγελματική υπόσταση και με της κατηγορίες δεν θίγετε των παλιότερων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις βάσει την κατηγορίας τους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β
Βάση διεθνών προτύπων είναι σαφές ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν σχέση με την διαχείριση ασθενών θα πρέπει να έχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που όμως θα δια χωρίζεται σαφώς βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απορρέουν από το βαθμό εκπαίδευσης και κατά δεύτερο λόγο τα χρόνια εργασίας οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτό είναι σαφείς και ορισμένοι από διεθνής κανόνες και αυτό γιατί πχ όσα χρόνια και αν είναι κάποιος υπάλληλος δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάρει ποια αποφάσεις ζωής και θανάτου
έτσι μια πρόταση που δίνει λαβή για συζήτηση αλλά και κατοχύρωσης των συναδέλφων είναι να γεννηθούν κατά την δική μας λογική 4 κατηγορίες αδειών και αναλύοντας τες αναφέρω αυτές και δικαιολογώ και την ύπαρξη τους
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
υπάλληλοι με την βασική μορφή εκπαίδευσης με κύριο προσόν 3 κατηγορίας δίπλωμα οδήγησης και χωρίς σχολές παρά μόνο κύριος την ενδοεκαβίτικης εκπαίδευσης
2)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπάλληλοι με τα βασικά προσόντα +ΠΕΚΠΑ
3)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπάλληλοι με τα βασικά προσόντα +ΙΕΚ ΕΚΑΒ εδώ να επισημάνουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μια υπό κατηγορία για αυτούς που έχουν και άλλες νοσηλευτικές ιδιότητες η και ΠΕΚΠΑ η και ο συνδυασμός 3 ΙΕΚ ΕΚΑΒ -ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΕΚΠΑ
Και τέλος
4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι η κατηγορία του μέλλοντος είναι εκείνη η κατηγορία που θα διαμορφωθεί με την ένταξη της ιδιότητας σε άλλο επίπεδο είτε αυτό λέγεται Τ.Ε.Ι Π.Ε Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Στελέχωση όλων των ασθενοφόρων με κατάλληλα εκπαιδευμένους πιστοποιημένους διασώστες


ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ           :ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                     : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Στελέχωση όλων των ασθενοφόρων με κατάλληλα εκπαιδευμένους πιστοποιημένους διασώστες

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν συνάντησής μου με πιστοποιημένους διασώστες του ΕΚΑΒ πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν παραλήψεις στο καθεστώς που διέπει τους κανόνες στελέχωσης των ασθενοφόρων που κινούνται στα πλαίσια ιδιωτικών κλινικών, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες αλλά πιθανότατα και σε πολλούς Δήμους της Αττικής που προέβησαν στην δρομολόγηση ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Δήμου τους, ελλείψει μόνιμης παρουσίας ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην περιοχή τους, όπως είναι ο Δήμος Ωρωπού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του τότε Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 707 στις 5 Σεπτεμβρίου 1991, στο Κεφάλαιο Γ, αρθ. 4, περ. δ προβλέπεται ότι «δ)Για ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρα). Τα αυτοκίνητα αυτά χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες, εφόσον υποβληθεί βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου (για την περιοχή Αττικής βεβαίωση του Κ.Α.Β. 166), ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 από τον αιτούντα ότι έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων σχετικά με την επάνδρωση του ασθενοφόρου και τη διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει:1) το αυτοκίνητο να έχει οδηγό και συνοδηγό και 2) ο οδηγός και ο συνοδηγός ή τουλάχιστον ο δεύτερος τούτων να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών».
Είναι σαφές ότι τα χρόνια που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ο κλάδος της υγείας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και πολλοί είναι πλέον οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα ασθενοφόρα ιδιωτικών εταιριών για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας τους. Σημειώνουμε επίσης ότι τα ασθενοφόρα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση που τους ζητηθεί να συνδράμουν και στη μεταφορά ασθενών που δεν είναι συμβεβλημένοι με την ιδιοκτήτρια εταιρία προς δημόσια νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι οι πιστοποιημένοι διασώστες έχουν δίκιο όταν υποστηρίζουν ότι η στοιχειώδης γνώση και εμπειρία στη παροχή πρώτων βοηθειών που απαιτείται για την στελέχωση αυτών των ασθενοφόρων δεν επαρκεί για να μπορεί το πλήρωμα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε όλα τα πιθανά συμβάντα, είτε πρόκειται για συμβεβλημένο με την ιδιωτική εταιρία πρόσωπο για το οποίο απαιτείται διακομιδή είτε για συνδρομή σε έκτακτο περιστατικό. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί και να αποτελεί υποχρέωση η στελέχωση κάθε ασθενοφόρου οχήματος με τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο διασώστη, ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο ότι κάθε συμπολίτης μας που θα χρειαστεί ανάλογη βοήθεια θα έχει την ενδεδειγμένη επιστημονικά αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών και η διαβίβαση των κατάλληλων περιγραφών προς τους ιατρούς είναι καίρια πολλές φορές για την διάσωση των ασθενών.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε;
Προτίθεστε να ορίσετε ως απαραίτητο όρο και υποχρέωση για την κυκλοφορία ασθενοφόρου που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς ή από Δήμους την ύπαρξη στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου διασώστη ;
-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ
                                                                                    ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
                                                                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Phtls- 'Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Αθηνών

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο που αναγράφετε πάνω στην αφίσα ή δηλώστε συμμετοχή μέσω του phtlstfrathens@gmail.com.Θα χαρούμε να σας έχουμε στην παρέα μας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου